Realizacje APKreo

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi realizacjami. APKreo wykonało wiele projektów w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia, przemysłowych, usługowych, hotelowych jak i budynkach mieszkaniowych

 

plany budynku
 

1. PROJEKT BUDYNKU SANITARIATÓW NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH MOP – DROGA EKSPRESOWA S -19

Rok: 2019 - 2021
Powierzchnia użytkowa: 144,80 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt wykonawczy - zamienny

Dla budynku toalet na obszarze miejsca obsługi podróżnych dla dziesięciu różnych lokalizacjach wykonaliśmy projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczych, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej realizowanych dla zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika – budowa obiektów budowlanych (kubaturowych) na obszarze miejsca obsługi podróżnych (MOP).

 

logo urzędu

 

logo urzędu

 

2. PROJEKT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBWODU UTRZYMANIA DROGI (OUD) BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY MOP – DROGA EKSPRESOWA S -19

Rok: 2019 - 2020
Powierzchnia użytkowa: 665,0 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Opracowanie projektów wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczych, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej realizowanych dla zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem), długości ok. 10 km – budowa obiektów budowlanych (kubaturowych) oddziału drogowego (OUD).

 

3. PROJEKT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBWODU UTRZYMANIA DROGI (OUD) BUDYNEK WARSZTATOWO – GARAŻOWY MOP – DROGA EKSPRESOWA S -19

Rok: 2019 - 2020
Powierzchnia użytkowa: 1 403,70m2
Zakres:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Opracowanie projektów wewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczych, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej klimatyzacyjnych realizowanych dla zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem), długości ok. 10 km – budowa obiektów budowlanych (kubaturowych) oddziału drogowego (OUD).

 

logo urzędu

 

budynek mieszkalny i ludzie

 

4. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŻŁOBEK W SKOCZOWIE

Rok: 2020
Powierzchnia użytkowa:
648,0 m2
Zakres:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Budynek żłobka wraz z kuchnią zlokalizowany przy ul. Południowej w Skoczowie przeznaczony dla 75 dzieci.
Opracowaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kotłowni gazowej , instalacji gazowej, instalacji klimatyzacji, instalację wody lodowej oraz instalację wentylacji mechanicznej. Dodatkowo w zakresie naszych opracowań wchodziły przyłącza zewnętrzne.

 

5. WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZEŃ IZOLATEK ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

Rok: 2020
Powierzchnia użytkowa: 104,92 m2
Zakres: Projekt wykonawczy

Dla pomieszczeń izolatek Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu wykonaliśmy projekty wentylacji mechanicznej pracującą w systemie podciśnieniowym.

 

duży budynek

 

budynek wielorodzinny

 

 6. PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM ZLOKALUZOWANYM PRZY UL. STARY TARG 1 W CIESZYNIE

Rok: 2021
Zakres: Projekt budowlano-wykonawczy

Budynek wielorodzinny zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Stary Targ 1 widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków.
W ramach przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla 7 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych wykonany został projekt instalacji gazowej obejmujący demontaż istniejącej instalacji gazowej oraz nowoprojektowaną instalację gazową.
Wykonany projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej uzyskał pozytywna opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Białej.

 

7. PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM ZLOKALUZOWANYM PRZY UL. SZEROKA 5-7 W CIESZYNIE

Rok: 2021
Zakres: Projekt budowlano-wykonawczy

Budynek wielorodzinny zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Szeroka 5-7 wpisany jest do Rejestru Zabytków.
W ramach przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla 9 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych wykonany został projekt instalacji gazowej obejmujący demontaż istniejącej instalacji gazowej oraz nowoprojektowaną instalację gazową.
Wykonany projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej uzyskał pozytywna opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Białej.

 

budynek wielorodzinny

 

hala magazynu

 

8. ROZBUDOWA HALI WALCOWNI W CMC POLAND SP. Z O.O. W ZAWIERCIU - DOBUDOWA HALI MAGAZYNU KĘSÓW W OSIACH K-L WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ESTAKADY ENERGETYCZNEJ I UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE ROZBUDOWYWANEJ HALI

Rok: 2021
Powierzchnia użytkowa: 1 995,52 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla Rozbudowy Hali Magazynów Kęsów CMC Poland w Zawierciu opracowaliśmy projekty przyłącza wodociągowego na cele przeciwpożarowe wraz z wewnętrzną instalacją hydrantową oraz projekt przyłącza kanalizacji deszczowej.

 

9. MODERN HOUSE APARTAMENTY Sp. z o.o. – BUDYNEK WIELORODZINNY W BIELSKU - BIAŁEJ

Rok: 2021
Powierzchnia użytkowa (PUM) : 299,3 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt techniczny

Budynek mieszkalny wielorodzinny (6 mieszkań) zlokalizowany przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Bielsku -Białej.
Wykonaliśmy projektu instalacji wod-kan, instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie podłogowe oraz instalacje gazowe.

 

budynek wielorodzinny

 

 

wieża wodna

 

10. WODNA WIEŻA W PSZCZYNIE

Rok: 2021
Zakres: Projekt budowlany

Dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Wodnej Wieży zlokalizowanej w Pszczynie opracowaliśmy projekt wewnętrznej instalacji gazowej wraz z aktywnym systemem detekcji gazu.

 

 

11. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYTOMIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

Rok: 2020-2021
Powierzchnia użytkowa: 19 413,0 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

W ramach zadania pt.:„ Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj” dla 6 wyznaczonych budynków została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie instalacji centralnego ogrzewania o łącznej ilości grzejników 893 szt oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na poziomie piwnic.
Dodatkowo w celu poprawy efektywności energetycznej istniejącego źródła ciepła zaprojektowaliśmy dwie powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy 1,12 MW wspomagające instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepłej wody użytkowej.

 

osiedle mieszkalne

 

 

pałac

 

 

12. PAŁAC DIETRICHTEINÓW W WODZISŁAWIU ŚLASKIM

Rok: 2021
Powierzchnia użytkowa :
ok. 3000 m2
Zakres:
Projekt wykonawczy

Dla remontu konserwatorskiego Pałacu Dietrichsteinów z adaptacją pomieszczeń na nowe funkcje takie jak sale koncertowe pracowaliśmy projekty wykonawcze w zakresie instalacji klimatyzacji w oparciu o system VRF oraz instalacje wentylacji mechanicznej. Budynek wybudowano przez Dietrichsteinów w latach 1742–1747.